|

Pour en savoir plus

S. CLAISSE, Du Soldat Inconnu aux monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, 2013.

M. JACOBS, Zij die vielen als helden… Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Brugge, 1995.

F. SEBERECHTS, « Slechts de graven maken een land tot vaderland », in Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging, Tielt, Lannoo-Perspectief uitgaven, 2003.

A. TIXHON &  L. VAN YPERSELE, « Du sang et des pierres », in Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n°7, 2000, p.83-126.